Walne Zebranie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku
Aktualności
Zarz. Odz. Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Łasku - władze
Krótki rys historyczny pożarnictwa ochotniczego, i naszego Zarządu
Rys historyczny miasta Łask
Modlitwa Strażaka
Dziesięcioro przykazań prawego strażaka
HYMN OSP
Uroczystość koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej - 23.06.2005 r.
Spotkanie opłatkowo – noworoczne 28.12.2006 roku, w OSP Kolumna
Walne Zebranie Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku
Święto Flagi Państwowej 02.05.2008r
Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Dzień Strażaka - Wrzeszczewice 2008r Rozpoczęcie Miejsko-Gminnych Dni Ochrony Przeciwpożarowej
OSP Gminy Łask
O nas w mediach
Napisz do nas
Łaski Serwis Samorządowy
KP PSP w Łasku

Księga Gości
Wpisz się
CzytajAktualizacja - 18.05.2009r


Walne Zebranie
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku


      W dniu 05.02.2008 roku na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Łasku podjęto Uchwałę nr.2/07/2008 w sprawie zwołania Walnego Zjazdu na dzień 09.03.2008 roku.
      Zjazd otworzył dh. Prezes Michał Nowak, w skład prezydium Zjazdu weszło tylko dwóch druhów. Oprócz złożenia sprawozdań, głównym tematem Zjazdu było uchwalenia Statutu dla Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasku. W związku z powyższym, zjazd przekształcił się w Zjazd Delegatów Założycieli Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaproponowany Statut delegaci przyjęli jednogłośnie, nie wnosząc do niego żadnych poprawek.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes dh Michał Nowak


Statut przedstawił dh. Wiceprezes Ryszard Kozłowski - pierwszy z prawej
głosowanie nad każdym paragrafem przeprowadzał dh Władysław
Tomaszewski przewodniczący Zjazdu – w środku      Zdięcia wykonane przez Pana Mariana CiesielskiegoStrony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12