Uroczystość otwarcia Biura
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Łasku

       W dniu 24 października 2008 roku miała miejsce uroczystość otwarci biura Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łasku.        W uroczystości wzięli udział wszyscy Prezesi jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Łask, oraz zaproszeni goście:
       Pan Gabriel Szkudlarek – Burmistrz Łasku,
       Pan Jan Cybułka Naczelnik Wydziału Kultury Oświaty i Spraw Społecznych,
       Pan Krzysztof Nowakowski – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
       Ochotniczych Straży Pożarnych w Łasku..
       Uroczystego otwarcia dokonał Pan Burmistrz w asyście Prezesów Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łasku:
       Dh Michała Nowaka – Prezesa ZOM-G ZOSP RP,
       Dh Grażyny Krzesińskiej – Wiceprezes ZOM-G ZOSP RP,
       Dh Ryszarda Kozłowskiego – Wiceprezes ZOM-G ZOSP RP.
       Oraz członków prezydium zarządu i członków Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Łasku


Tuż przed samą uroczystością odbyła się narada Zarządu Oddziału w sprawie Święta 11 Listopada.      Jak co roku udział biorą wszystkie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Miasta i Gminy Łask ze swoimi Sztandarami. W naradzie udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łasku.

             Opracował: Dh. Ryszard Kozłowski
              Foto: Ryszard Kozłowski